Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CAPABLE δημιουργήθηκε έκθεση σχετικά με τις υπάρχουσες προκλήσεις και τις πρακτικές που ακολουθούνται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανακαίνιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ως επικεφαλής της διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας σε 4 χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία) ηγήθηκε της παραγωγής αυτού του αποτελέσματος που έχει ως κύριο στόχο να παρέχει ένα εργαλείο για τις δημόσιες αρχές που περιλαμβάνει στοιχεία, τοπικά παραδείγματα και κοινές προκλήσεις που εντοπίστηκαν στις χώρες της κοινοπραξίας σε διάφορα επίπεδα -κεντρικό, περιφερειακό, δημοτικό-  καθώς και βασικές ανάγκες σε δεξιότητες για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων.

Επίσης, η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης του CAPABLE, για το οποίο οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις προσεχείς ημέρες.

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση στα ελληνικά, εδώ.