Μία από τις εργασίες και τις δράσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια του Διευρωπαϊκού Προγράμματος Construction Blueprint ήταν και η δημιουργία ιστότοπου που θα φιλοξενεί την παρουσίαση όλου του Προγράμματος, των εταίρων και των αποτελεσμάτων που πρέπει να παραχθούν.

Ο ιστότοπος αυτός έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και μπορείτε να περιηγηθείτε εδώ