Το 3ο Συνέδριο για το τεχνολογικό οικοσύστημα BIM (Building Information Modeling)  θα πραγματοποοιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2022 , όπου θα γίνει αποτίμηση τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει άμεσα στη χώρα για την εφαρμογή της ΒΙΜ:

Το Συνέδριο για την ΒΙΜ λαμβάνει χώρα σε καιρούς που η εξοικονόμηση πόρων στον κατασκευαστικό κλάδο είναι επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία για να παραμείνει ανταγωνιστική χρειάζεται να μεταβεί ομαλά, γρήγορα και συντονισμένα στην ψηφιακή εποχή, όταν ήδη η ΒΙΜ έχει θεσμοθετηθεί στην ελληνική νομοθεσία.

Για αυτά, θα  μιλήσουν κορυφαίοι ομιλητές και παράγοντες της χώρας παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στον μηχανισμό εκπαίδευσης, τα πρότυπα και τα σχήματα πιστοποίησης ΒΙΜ, την ετοιμότητα εφαρμογής καθώς και τον βαθμό ευελιξίας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, αλλά και τις λύσεις στο έλλειμμα επενδύσεων στην τεχνολογία και στην Ε&Α.

Για να  μάθετε περισσότερα: https://www.bimconference.gr/