Καθώς η ΠΕΔΜΕΔΕ διαθέτει το προνόμιο της πρωτογενούς πληροφόρησης και διαβούλευσης για τα ευρωπαϊκά δρώμενα, ως η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση μέλος της FIEC, των EIC και της EDA και βλέποντας ότι η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει την σπουδαιότητα του Κατασκευαστικού κλάδου και προχωράει σε άμεση και σημαντική οικονομική ενίσχυσή του καθώς θεωρεί ότι η στήριξη της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας είναι η βασική λύση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του lockdown, κατέθεσε τις προτάσεις της για τα απαραίτητα και στοχευμένα μέτρα που πρέπει να λάβει άμεσα και η Ελληνική Κυβέρνηση, μέτρα που θα βοηθήσουν τις Ελληνικές Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις / Τεχνικές Εταιρείες και τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων να επανεκκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Οι προτάσεις αυτές, που είναι σε συνάρτηση και με τα γενικότερα  αιτήματα των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών προς την Ε.Ε. για τη διάθεση κονδυλίων και χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του «Recovery Fund» ύψους 320 δις, για την επίσπευση της ανάκαμψης του Κατασκευαστικού κλάδου, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αποτελεί το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και με πολλαπλασιαστή απασχόλησης τρία (3) δημιουργεί άμεσες θέσεις απασχόλησης, απευθύνονται στην Ελληνική Κυβέρνηση και κινούνται σε τρεις άξονες τις επενδύσεις, τις νομοθετικές απλουστεύσεις χρονοβόρων διαδικασιών και τις δίκαιες οικονομικές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε την από 30/4/2020 κοινή δήλωση των FIEC – EBC – Construction Products Europe στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Ε.Π.