“Ζητούμε τον επαναπροσδιορισμό  – επανασχεδιασμό των προς δημοπράτηση έργων εκ μέρους σας, ως προς τη γιγάντωση των προϋπολογισμών δημοπράτησής τους,  με τρόπο ώστε να ληφθεί  υπόψη η  εθνική ανάγκη να υπάρξει αντικείμενο εργασίας και για τις   Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εκτός της 7ης τάξεως.

Σε αντίθετη περίπτωση οι αρνητικές συνέπειες για την οικονομία θα είναι μη αναστρέψιμες, καθώς η πλειονότητα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, χωρίς αντικείμενο εργασίας, θα εξαφανιστούν με αποτέλεσμα την κατάρρευση  του Κατασκευαστικού – Παραγωγικού οικοδομήματος, προοπτική, που θέλουμε να πιστεύουμε, πως δεν είναι στις προθέσεις σας”  αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς.