Η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

Η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

Αμφότερες οι Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 μμ.