Ο συνδυασμός των προβλέψεων που διαλαμβάνονται στην  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που θεσπίζει την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2022-2027 και  της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας   καλύπτουν πλέον   όλες τις  προϋποθέσεις  για την κατάργηση του αναχρονιστικού  θεσμού του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης  (Σ.Ε.Δ) στα Δημόσια Έργα στα πλαίσια του πλήρους εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης του Κλάδου, αναφέρει, εκτός των άλλων,  η Ένωση στην επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας.