Είναι απόλυτη ανάγκη η κυβέρνηση να εντάξει τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στις πληττόμενες από την πανδημία και να τις ενισχύσει με συγκεκριμένα μέτρα επισημαίνει  η Ένωση με επιστολή της προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Εργασίας