Έν όψει της συγκρότησης Κυβερνητικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων, η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Επικρατείας με την οποία θέτει στη διάθεση των μελών της νεοσύσταστης Επιτροπής τις γνώσεις και την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές,  ως η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που είναι μέλος της FIEC (European Construction Industry Federation), των EIC (European International Contractors) και της EDA (European Demolition Association).