Με αφορμή διαμαρτυρίες αρκετών μελών της Ένωσης ότι δεν μπορούν να εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα καθώς απασχόλουμενοι σε αυτές, με καθεστώς παράλληλης απασχόλησης, δεν έχουν λάβει ακόμη ειδοποιητήρια, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ ώστε να επιληφθεί του θέματος.