Η ΠΕΔΜΕΔΕ και κατά το παρελθόν, όταν της ζητήθηκε, απέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο πόσο οργανωμένα και αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπίσει  καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα μέλη της, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις όλων των τάξεων και μεγεθών, διαθέτουν εξειδίκευση, μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια έργα (αποκατάσταση Πάρνηθας, πλημμύρες, ΜΑΤΙ κ.α.), πλήθος εργαζομένων και ισχυρότατους στόλους μηχανημάτων.

Η Ένωση με επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς επεσήμανε  για άλλη μια φορά  ότι μόνο με ειδικά σώματα, χωρίς τη συνδρομή του εξειδικευμένου Κατασκευαστικού δυναμικού της Χώρας,  τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.