Έντονες και  πολύ αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε η δημοσιευθείσα διακήρυξη για το διαγωνισμό για τις εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών στο Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου, οι όροι της οποίας, που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητας, είναι φωτογραφικοί και μειώνουν τον ανταγωνισμό.

Η διαμαρτυρία της Ένωσης βρίσκεται εδώ