Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη  να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για την αναβολή διένεργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων και για την Περιφέρεια Αττικής.