Η Ένωση με επιστολή της ζητά την αναβολή των διαγωνισμών δημοσίων έργων για την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και για την Τρίτη 07 Ιουλίου 2015 λόγω αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών