Η ΄Ενωση απέστειλε μια ακόμα επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία ζητά την επίσπευση των  διαδικασιών  αποδοχής της υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότησης της πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τίτλο «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών», που επιλύει θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς πληρωμής εργολαβικού ανταλλάγματος.

Η επιστολή βρίσκεται εδώ