Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Στυλίδας για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια.