Την πραγματοποίηση ενός εκσυγχρονιστικού βήματος στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,  με την ρητή κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης ζητά η Ένωση από τους Υπουργούς Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης