Η Ένωση διαμαρτύρεται έντονα προς το Δήμο Ζωγράφου γιατί στα τεύχη του διαγωνισμού για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και  προστασία για την ανάδειξη χώρων πρασίνου και αναψυχής στο Δήμο περιλαμβάνεται σωρεία υπερβολικών και καταχρηστικών απαιτήσεων που μειώνουν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό.