Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή οι νέες διατάξεις για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τη διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ έχουν ως εξής :

1)  Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης  μπορούν να κάνουν χρήση της καταχωρητικής φόρμας στην ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις :

– Τα Νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας – διπλογραφικά (ΕΠΕ-ΑΕ-ΙΚΕ) ή και ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά λόγω τζίρου και εκδίδουν έως 50 παραστατικά πωλήσεων το έτος.

– Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία β κατηγορίας – απλογραφικά με τζίρο έως 50.000€/έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • όσοι εξ αυτών εκδίδουν Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών,(σε ιδιώτες ) οφείλουν να τις καταχωρούν στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο και ανά απόδειξη, από την 01/01/2021.
 • για την περίοδο 01/10/2020 ως και 31/12/202, οι λιανικές πωλήσεις θα καταχωρούνται ανά μήνα συγκεντρωτικά.

2) Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ή θα προμηθευτούν πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης και δεν είναι υπόχρεοι να κάνουν χρήση ταμειακής μηχανής, φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

αναλυτικά :

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που η φύση της εργασίας τους είναι η παροχή υπηρεσίας (Ιατροί – δικηγόροι -Μηχανικοί – Εκπαιδευτήρια – κέντρα αισθητικής κ.ά.) έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ορισμένα από τα επαγγέλματα τα οποία, μεταξύ άλλων, εξαιρούνται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – Αύγουστος 2020) είναι τα εξής:

 • Ιατροί- Πολυιατρεία
 • Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες και συναφή
 • Δικηγόροι – Συμβολαιογράφοι
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων – Λογιστικά γραφεία
 • Παραϊατρικά επαγγέλματα
 • Parking
 • Ξενοδοχεία – Πανσιόν – ενοικιαζόμενα και χώροι διαμονής
 • Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια

Αυτό σημαίνει πως η εμπορική εφαρμογή που διαθέτει η επιχείρηση  εφόσον πληροί την τεχνικες προδιαγραφές , μπορεί να αποστείλει απευθείας τα δεδομένα στην πλατφόρμα mydata για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

 1. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και είναι υπόχρεοι να κάνουν χρήση ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Τέλος τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκδίδουν  πάνω από 50 τιμολόγια το έτος  υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλουν το αρχειο των παραστατικών που εκδίδουν μέσω του προγράμματος τους και όχι μέσω του λογιστικού προγράμματος του λογιστή .