Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου υποστηρίζει πάγια τις ανοικτές διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις. Για το λόγο αυτό ζητά από  τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη της περιοχής να δημοπρατούν τα έργα με ανοικτές διαδικασίες για την επίτευξη του υγιούς ανταγωνισμού.