Επιστολή με θέμα τις καθυστερήσεις πληρωμών στο πρόγραμμα "Θησέας''