Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κοινοποίησε στους εμπλεκόμενους φορείς και στην Ένωσή μας  σχετική επιστολή