Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) αναθεωρήθηκε μόλις το 2018, η FIEC κατανοεί ότι για να επιτευχθούν οι νέοι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι, είναι απαραίτητη μία ακόμη αναθεώρηση της Οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η FIEC δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ για να καταστήσει κατάλληλη την Οδηγία και για το νομοθετικό πακέτο “Fit for 55”. Παρ ‘όλα αυτά, το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας δεν θα πρέπει να επεκταθεί στο σημείο που θα γίνει ένα εργαλείο για να επιτρέπει τη ρύθμιση όλων των πτυχών των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των χρησιμοποιούμενων υλικών και των κατασκευαστικών διαδικασιών.

Η EPBD πρέπει να παραμείνει κυρίως για την ενεργειακή απόδοση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η ριζική ανακαίνιση επιτρέπει μια ολιστική προσέγγιση, ώστε να διασφαλιστεί ότι πραγματοποιούνται βασικές αναβαθμίσεις στη δομή, την ασφάλεια, την άνεση και την προσβασιμότητα του κτιρίου, αποφεύγοντας περαιτέρω περιττές διαταραχές για τους ενοίκους του κτιρίου.

Μηνύματα-κλειδιά

Εν συντομία, η FIEC ζητά:

  1. Ο ενσωματωμένος άνθρακας πρέπει να αντιμετωπίζεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της EBPD, έτσι ώστε οι εκπομπές από υποδομές να μπορούν να καλυφθούν. Ο ενσωματωμένος άνθρακας από τα κτίρια θα πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία χωριστά από αυτόν που παράγεται κατά τη φάση χρήσης του κτιρίου, δηλαδή από την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και άλλες λειτουργίες που απαιτούν ενέργεια.
  2. Μεγαλύτερη εναρμόνιση των ορισμών και των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
  3. Μέτρα τα οποία θα υποστηρίζονται από τη διαθεσιμότητα δεδομένων και την ψηφιακή καταγραφή των επιδόσεων του κτιρίου και του ιστορικού ανακαίνισης και συντήρησης και το Δείκτης Ευφυούς Ετοιμότητας (SRI) να παραμείνει σε εθελοντική βάση

Διαβάστε όλο το άρθρο στα αγγλικά εδώ.