Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε διαβούλευση  τον Οδηγό για το Πρόγραμμα Ηλέκτρα- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων .

Εαν επιθυμούν τα μέλη μας μπορούν να αποστείλλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση έως και την Τρίτη 08.03.2022

Το υπό διαβούλευση κείμενο βρίσκεται εδώ