Στις 26 και 27 Ιουνίου, οι εταίροι του Ευρωπαϊκού προγράμματος NaturBuild συναντήθηκαν για την τελική συνάντηση του έργου στο Ινστιτούτο Ρομποτικής του Πανεπιστημίου της Βαλένθιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα τελικά βήματα για την ολοκλήρωση του έργου και του προγράμματος κατάρτισης για τις πράσινες στέγες.

Επιπλέον, οι εταίροι βίωσαν την εμπειρία του VR!

Yπενθυμίζουμε ότι τo πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι διαθέσιμο το 2024 και θα περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

Οφέλη από πράσινες στέγες. Βασική εκπαιδευτική ενότητα για να αποκτήσετε μια εικόνα για τα οφέλη που αποφέρουν οι πράσινες στέγες όχι μόνο στη βελτίωση των λογαριασμών ενέργειας του κτιρίου, αλλά και στο αστικό κλίμα και τη βιοποικιλότητα.
Τοποθέτηση πράσινων στεγών. Ενότητα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την εγκατάσταση διαφορετικών λύσεων ανάλογα με τους τύπους στεγών.
Συντήρηση πράσινων στεγών. Ενότητα για τον τρόπο διατήρησης των διαφορετικών στοιχείων αυτών των στεγών: βλάστηση, εγκαταστάσεις κ.λπ.
Αποδόμηση πράσινων στεγών. Ενότητα για το πώς να αποδομήσετε μια πράσινη στέγη για να εγκαταστήσετε μια νέα και πώς να αποδομήσετε μια κοινή στέγη για να εγκαταστήσετε μια πράσινη στέγη.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://naturbuild.eu/en/home/