Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού με τίτλο “Technical Annals” .

Στην εκδοτική επιτροπή/ομάδα σύνταξης συμμετέχει και ο Δρ. Αντώνιος Πανάς, μέλος της Δ.Ε της ΠΕΔΜΕΔΕ

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική ενημέρωση εδώ