Στις 15 και 16 Μαΐου, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στη τεχνική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος DIGICVET που πραγματοποιήθηκε στο Dusseldorf. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόοδος της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Σλοβενικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση και την ανάπτυξη της νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας ILIAS που θα φιλοξενήσει τόσο το εκπαιδευτικό υλικό του DIGICVET όσο και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Θυμίζουμε πως το έργο DIGICVET αποσκοπεί στην εκπαίδευση σε ομάδες-στόχους και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η ψηφιοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός στην αγορά εργασίας ή εντός των εταιρειών για την προσέλκυση ή/ και τη διατήρηση του προσωπικού/ των μαθητευομένων.