Στις 26  Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση των εταίρων του έργου BUNG με την συμμετοχή της ΠEΔΜΕΔΕ

Κύριο θέμα της συνάντησης  ήταν  η πρόοδος του κύκλου εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ψηφιακού  παιχνιδιού BUNG,  που θα συμβάλλει στην παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής κτιρίων μηδενικής ενέργειας (nZEB) των εκπαιδευόμενων στον  Κτιριακό Κλάδο.