Σε συνέχεια επιστολών της Ένωσης για το θέμα της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας καταργήθηκε η υφιστάμενη διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα μέλη μας έπρεπε να προσέρχονται εβδομαδιαίως στις Δ.Ο.Υ. για να λαμβάνουν Φορολογική Ενημερότητα για κάθε διαγωνισμό.

Το αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών / Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων έγινε δεκτό και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε Δελτίο Τύπου όπου μας ενημερώνει για την δυνατότητα  παραλαβής μηνιαίας Φορολογικής Ενημερότητας  μεσώ του Taxis υπό προϋποθέσεις.

 

Ακολουθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ