με κοινή επιστολή τους απο τον Υπουργό Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα