Δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 149/8.04.2013 150/8.4.2013  οι αποφάσεις  του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση περί διορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ