Οι κλαδικοί κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου της ΕΕ, EFBWW και FIEC, σε συνεργασία με το EBC, δημοσιεύουν το Σύμφωνο για τις δεξιότητες στις κατασκευές, μια πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του “Θεματολογίου δεξιοτήτων της ΕΕ”.

Μεταξύ άλλων τονίζεται η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος Construction Blueprint καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύθηκαν να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του, σύμφωνα με τις εθνικές τους ανάγκες και συνθήκες.