Δημοσιεύουμε την απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών στο Συμβούλιο Έργων Πολιτικής Αεροπορίας, όπου μετέχουν και μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, εδώ