Δημοσιεύουμε συνέντευξη του  Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη στο Εργοληπτικό Βήμα για την Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια