Την Παρασκευή 19 Μαρτίου συνεδρίασε η Αντιπροσωπεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Βασικό θέμα στην agenda της συνεδρίασης ήταν ο νέος νόμος 4782/2021, όπου έγινε παρουσίαση των βασικών αλλαγών από τον Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης, βάσει και του σημειώματός του που είχε ήδη διανεμηθεί.

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας τοποθετήθηκαν επί των νέων άρθρων και εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις νέες διατάξεις.