Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου πραγματοποίηθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο ΒΙΜ (Building Information Modelling), την εφαρμογή του στον κατασκευαστικό τομέα καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό κλίμα.