Οι εταίροι του Green Circle συναντήθηκαν στο Grupo Casais στη Μπράγκα της Πορτογαλίας στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2024 για να συζητήσουν και να σχεδιάσουν την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου, η οποία προβλέπει ανάλυση αναγκών σχετικά με την υπάρχουσα εμπειρία μικροδιαπιστευτηρίων στις συμμετέχουσες χώρες.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το Green Circle στοχεύει στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση της χρήσης μικροδιαπιστευτηρίων στον Κατασκευαστικό Τομέα για την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης, καταδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και μεταφοράς σε άλλους τομείς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μικροδιαπιστευτήρια ορίζονται ως τεκμήρια/αποδεικτικά στοιχεία μαθησιακών αποτελεσμάτων που κάποιος έχει επιτύχει μετά από την ολοκλήρωση μιας σύντομης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Green Circle δεν προσφέρει απλώς μια συλλογή μαθησιακών πόρων. Η εργασία που πραγματοποιήθηκε δείχνει πώς μια αυστηρή περιγραφή των προφίλ εργασίας, των αναγκών μάθησης, των ευκαιριών μάθησης  μπορεί, με την κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη, να διευκολύνει την εμφάνιση ενός οικοσυστήματος βασισμένου σε μικροδιαπιστευτήρια και να συνδέει παρόχους δεξιοτήτων, υπαλλήλους, και εργοδότες.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ένα βιώσιμο μοντέλο για μικροδιαπιστευτήρια σε δεξιότητες πράσινης μετάβασης στον Κατασκευαστικό τομέα, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος βασισμένου σε μικροδιαπιστευτήρια στις κατασκευές και σε ολόκληρη την οικονομία.

Σύντομα, το έργο θα είναι παρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ιστότοπος του έργου θα είναι στον αέρα, με όλες τις ενημερώσεις για την πρόοδο και τα αποτελέσματά του.