Στις 5 – 6 Μαρτίου η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στην 2η δια ζώσης συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΤWwp – Trained Worldwide Painters, στο Οβιέδο της Ισπανίας. Oι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία μικροδιαπιστευτηρίων, με στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕQF 3-4.

Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του έργου είναι η προσέλκυση όχι μόνο του Κατασκευαστικού τομέα αλλά και του επαγγέλματος των ελαιοχρωματιστών ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια της αγοράς και να αναβαθμιστεί η κατάρτιση των ανέργων, μεταναστών και ενήλικων. Το έργο θέλει να επικαιροποιήσει την κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ψηφιακές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Επιπλέον οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του FLC-Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.

Οι εταίροι του έργου:  FLC-Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, UNIEP Union Internationale des Entrepreneurs de Peinture,European Painting Partners,FORMEDIL – Ente unico formazione e sicurezza, IMANOVATION, ΠΕΔΜΕΔΕ