Δεδομένου ότι όλα εκσυγχρονίζονται και η Δημόσια Διοίκηση έχει μπει στην ψηφιακή εποχή, η Ένωση ζητά από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ τη δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς τον ΕΦΚΑ για οιαδήποτε αιτία εκ μέρους των ασφαλισμένων με τυχόν οφειλές τους που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ.