Απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας,συνολικού  ποσού  125.000.000,00€, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ