Η Δ. Ε. της  FIEC, στην οποία συμμετείχε  και ο Πρόεδρος της Ένωσης,  κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης,  συνεδρίασε εκτάκτως την 18.03.2022 και καταδίκασε ομόφωνα τη βάναυση εισβολή στην Ουκρανία.

Επιπλέον, επιθυμώντας να προσφέρει υποστήριξη στην Ουκρανική Ομοσπονδία  CBU, μέλος της FIEC, αποφάσισε ομόφωνα να προσφέρει δωρεάν συμμετοχή στην Ομοσπονδία για τρία χρόνια (2022 , 2023 και 2024).

Τέλος, αποφασίστηκε ότι η FIEC  θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να υποστηρίξει τα συμφέροντα του λαού της Ουκρανίας με επικοινωνιακές πρωτοβουλίες καθώς και με την επιρροή της σε πολιτικό επίπεδο.