Ο  Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης,  συμμετείχε με ομιλία στο 2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο  “Rebranding the World in Crisis through Culture” που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), η κα Τόνια Μοροπούλου.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος συμμετείχε στο panel του TMM-CH με τίτλο «Bridging Heritage Stakeholders, Science and Industry» που πραγματοποιήθηκε στις 14.12.2021 και ανέπτυξε τις δράσεις της Ένωσης στο πλαίσιο αυτό μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει αλλά και των συμφώνων συνεργασίας που συνάπτει με φορείς όπως το ΕΜΠ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος Αθηναίων κ.α.