Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,  με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο οποίος διατύπωσε τις απόψεις της Ένωσης, όπως είχαν κατατεθεί και στη διαβούλευση του εν λόγω Σχεδίου Νόμου.

Παρακολουθείστε την τοποθέτηση του κ.Δακτυλίδη εδώ (σημεία 13:15 & 59:19 )