Στο Energy Efficiency in Buildings Conference, στο οποίο συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Μιχχαήλ Δακτυλίδης, δόθηκαν  απαντήσεις σε καίρια ζητήματα όπως:

  • Ποια η συμβολή της ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού αποθέματος στην αστική ανάπτυξη, ώστε να είναι αξιοποιήσιμο από την αγορά  
  • Ποιο μείγμα ενεργειακής απόδοσης θα χρησιμοποιηθεί σε νέα και υφιστάμενα κτίρια στοχεύοντας σε μικρό ενεργειακό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
  • Με ποιες μεθόδους θα αναβαθμιστούν 4.5 εκατομμύρια κατοικίες και 2.5 εκατομμύρια μη οικιστικά κτίρια 
  • Τα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως εφαρμόζονται από το υπουργείο ΠΕΚΑ, για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων αρκούν  
  • Ποιες οι διαφορές της ενεργειακής πιστοποίησης με την περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων
  • Ποιες οι νέες τάσεις που δημιουργούνται στην αγορά για τα νέα κτίρια (δομικά υλικά, νέες τεχνολογίες, βιομιμητική αρχιτεκτονική κ.ά.)  

Το συνέδριο εκτυλίχτηκε σε τρείς θεματικές ενότητες:

Α)Απαραίτητες θεσμικές αλλαγές για την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος: μηχανισμοί και ρυθμίσεις
Β) Καλές πρακτικές βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές
Γ) Καλές πρακτικές κτιριακής αναβάθμισης ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης