Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση της FIEC που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακά, με βασικό ομιλητή την Επίτροπο κα Mariya Gabriel. Τα μηνύματα για τον κατασκευαστικό κλάδο και την ενίσχυσή του ήταν θετικά, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να διπλασιασθούν τα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.