Είναι απολύτως απαραίτητο να μετέχουν και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της χώρας στην ομάδα που θα ετοιμάσει την πρόταση των έργων υποδομών για το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνει, εκτός των άλλων, με επιστολή της η Ένωση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών