Στις 11 και 12 Μαΐου, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε δια ζώσης τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος RenovUP, στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχα την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με το επόμενα στάδια του έργου. Στο πλαίσιο αυτό αναδύθηκαν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων στο χώρο εργοταξίων ανακαίνισης στην Ευρώπη.

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτούνται στα εργοτάξια ανακαίνισης κτιρίων από επικεφαλής εργοταξίων και ομάδων έργων ανακαίνισης (www.renovup.org)