Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε διαδικτυακά στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής της FIEC (SOC-1 Vocational Training) καθώς και στην συνεδρίαση που ακολούθησε με την EFBWW και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσοντας θέματα σχετικά με την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και τον Κοινωνικό διάλογο.

Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται στα πλαίσια της προώθησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Δεξιοτήτων (Pact for Skills).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της συνεδρίασης της SOC 1 , παρουσιάστηκε η αναθεωρημένη έκδοση του προγράμματος για κοινωνικό διάλογο τονίζοντας τις πιο επίκαιρες πτυχές της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και συγκεκριμένα η ανάγκη για ψηφιοποίηση και καινοτομία, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν και έργα που βρίσκονται εν εξελίξει τα οποία εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, ανάμεσά τους και το έργο Erasmus+ Construction Blueprint στο οποίο η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι εταίρος υλοποίησης μαζί με την FIEC.

Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος η συζήτηση συνεχίστηκε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ομάδα Εργασίας για τον Κοινωνικό Διάλογο στον Κατασκευαστικό Κλάδο. Θέματα αποτέλεσαν ζητήματα που προβλέπει η Επιτροπή στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της νεολαίας, το  Νέο πρόγραμμα για τον κοινωνικό διάλογο, η αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων αλλά και η υλοποίηση του κοινού έργου για τον Αποκεντρωμένο Θεματικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο για τον Κατασκευαστικό Κλάδο (DESOCO).