Στις 5 και 6 Οκτωβρίου, διοργανώθηκε η τέταρτη συνάντηση των εταίρων αυτού του διευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, στην οποία αναπτύσσεται μια νέα στρατηγική προσέγγιση για τις επαγγελματικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η FLC ήταν ο εικονικός οικοδεσπότης αυτής της τέταρτης συνάντησης των εταίρων του έργου Construction Blueprint,  στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 45 εκπρόσωποι  από δώδεκα χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνουμε ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπεί την Ελλάδα και τον Κατασκευαστικό κλάδο στο Πρόγραμμα αυτό που τελεί υπό την ομπρέλα της FIEC & και της EFBWW

Από τα αρχικά συμπεράσματα προέκυψε ότι η κρίση του coronavirus έχει διαταράξει τα εργασιακά περιβάλλοντα, τροποποιώντας τα σχέδια και τα προγράμματα εργασίας. Αυτές οι διαταραχές επηρέασαν επίσης την ανάπτυξη του Κατασκευαστικού Σχεδίου. Επομένως, σε διάστημα δύο ημερών, οι εταίροι ανέλυσαν τις συνέπειες που έχει το Covid-19 για τη συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας Erasmus +, εξέτασαν τα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια του έργου και συμφώνησαν για το δεύτερο μέρος του έργου, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο κ. Pavol Krempaský, Διευθυντής Έργου στον τομέα της διαχείρισης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στη μονάδα A2 – Erasmus +: Πλατφόρμες, ικανότητες και καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Roman Horvath, Υπεύθυνος Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρήσεων και ΜΜΕ – που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – της Ευρωπαϊκής Επιτροπής · και ο κ. Felix Rohn, από τη Μονάδα Ικανότητας και Προσόντων, που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) τόνισαν ότι επρόκειτο για «μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση» και ανέλαβαν τις τροποποιήσεις και τις προσαρμογές με θετικό τρόπο, προσφέροντας επίσης συνεισφορές για βελτίωση.

Αποτελέσματα και επόμενα βήματα

Μερικά από τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το έργο Construction Blueprint είναι τα ακόλουθα:

  • Ανάλυση PESTLE: Μια έκθεση για τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να επηρεάζει ελλείψεις, κενά και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων.
  • Διαδραστικός χάρτης με περισσότερες από 120 ευρωπαϊκές καλές πρακτικές που προσδιορίζονται σε δώδεκα χώρες ως καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα κενά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης, της κυκλικής οικονομίας ή / και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που διατίθενται στο έργο.
  • Ιστοσελίδα του έργου που έχει ήδη μεταφραστεί σε εννέα γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Σλοβενικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Λιθουανικά (σύντομα, επίσης στα Πολωνικά και στα Πορτογαλικά).
  • Προώθηση μέσω του Linkedin της ομάδας με τίτλο Construction Blueprint Sectoral Skills Alliance καθώς και άλλων πρωτοβουλιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου η Συμμαχία αυξάνει τη συμμετοχή της. Επαγγελματίες, εταιρείες και άλλες οντότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση του Κατασκευαστικού Τομέα θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε η πρώτη εκδήλωση για την υποστήριξη του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Σλοβένο εταίρο.

Άλλες δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη και θα είναι έτοιμοι κατά το δεύτερο στάδιο του έργου είναι

  • Παρατηρητήριο αναγκών κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο: σχεδιασμός ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου σχετικά με τις ανάγκες δεξιοτήτων των κατασκευαστικών εταιρειών στους τομείς της ψηφιοποίησης, της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό το εργαλείο, βασισμένο σε μεγάλα δεδομένα και μεθοδολογία πρόβλεψης, θα εφαρμοστεί σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κατασκευαστικού Τομέα (ECSO) και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).
  • Ειδική εκπαίδευση στους τομείς της Ενεργειακής Απόδοσης, της Ψηφιοποίησης και της Κυκλικής Οικονομίας.

 

Health & Safety Blueprint

Από την άλλη πλευρά, ο Miguel de Gracia, επικεφαλής των Διεθνών Προγραμμάτων της FLC – Fundación Laboral de la Construcción, παρουσίασε στους εταίρους του Construction Blueprint τα αποτελέσματα του σχεδίου Blueprint για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο) ανατέθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (EASME) στους εταίρους τον Δεκέμβριο του 2018, για να ολοκληρώσουν τη στρατηγική προσέγγιση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Το έργο H&S Blueprint έχει αναπτύξει ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων αναγκών Υγείας και Ασφάλειας που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και τα υλικά στον κατασκευαστικό τομέα, ειδικά όσον αφορά τα νέα δομικά και μονωτικά υλικά, καθώς και τις νέες τεχνολογίες και τις ατομικές διαδικασίες . Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σύντομα, αποτελείται από οκτώ ενότητες για μονωτικά και στεγανοποιητικά υλικά. Υλικά φινιρίσματος Ασφαλτικά υλικά Βιώσιμα υλικά Λειτουργίες μόνωσης; Πράσινη στέγη; Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το τελευταίο για τη διαχείριση αποβλήτων.

Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ στη διαδικτυακή αυτή συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Ελένη Παπαγιάννη & Παρασκευή Αγγελακοπούλου