Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε θεματικό εργαστήριο με θέμα την «Ενεργειακή απόδοση» που πραγματοποιήθηκε στις 25/05/21, η οποία διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο WSB, διεθνές ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από ερευνητικές μελέτες που διεξήχθησαν από το Πολωνικό Λύκειο Επιχειρήσεων και εθνικούς και διεθνείς εταίρους, στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η παρουσίαση σχετικών εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και case studies από λοιπές χώρες της Ευρώπης.

Εμπειρογνώμονες και κύριοι ομιλητές από την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία και την Ελλάδα προερχόμενοι από τον κατασκευαστικό και ενεργειακά αποδοτικό κλάδο, μετέφεραν τις εμπειρίες και καλές πρακτικές από τη χώρας τους.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά στη μετάβαση του κατασκευαστικού κλάδου σε μία ενεργειακά αποδοτική οικονομία, δίνοντας έμφαση σε έργα στα οποία εμπλέκεται στον άξονα της ενεργειακής απόδοσης στα πλαίσια μιας βιώσιμης κατασκευαστικής βιομηχανίας.